Apa itu GrowRich Academy?

Apa itu GrowRich Academy?
Grow Rich Academy adalah satu institusi yang memberi ilmu kepada usahawan-usahawan di luar tidak kira bumiputera atau bukan bumiputera yang menghadapi masalah dalam membesarkan empayar bisnes mereka, selain matlamat GrowRich Academy untuk melahirkan leader-leader yang berwibawa untuk membantu lebih ramai lagi usahawan atau bakal usahawan di luar sana.